IT / Ochrona danych osobowych


Oferujemy usługi prawne w zakresie prawa Internetu, branży IT oraz prawa ochrony danych osobowych. W ramach praktyki prawa IT  doradzamy naszym Klientom w negocjacjach kluczowych umów, inwestycjach w sektorze oraz przy tworzeniu standardowej dokumentacji takiej jak regulaminy świadczenia usług czy polityki prywatności.

W ramach praktyki prawa ochrony danych osobowych, przeprowadzamy dla naszych Klientów audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami, tworzymy odpowiednią dokumentację ochrony danych, doradzamy jak wdrożyć odpowiednie procedury, rejestrujemy zbiory danych w rejestrze GIODO, oferujemy szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz monitoring przepisów dotyczących ochrony danych. Doradzamy również w razie kontroli  GIODO (lub PIP), działając jako pełnomocnik Klientów w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz karnym.