Surowce naturalne oraz gaz niekonwencjonalny


Doradzamy w kwestiach prawnych związanych z wydobyciem surowców naturalnych, przede wszystkim gazu łupkowego. W szczególności doradzamy przy umowach na prace badawcze, wydobywcze i eksploatacyjne zawieranych pomiędzy operatorami a firmami serwisowymi. Mamy doświadczenie w sprawach związanych z górnictwem i geologią, prawem ochrony środowiska oraz poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin.

Prowadzimy również postępowania przed Urzędami Górniczymi na terenie całego kraju w sprawach o uznanie kwalifikacji pracowników branżowych oraz przed Państwową Agencją Atomistyki w sprawach o uzyskanie stosownych zezwoleń. Doradzamy w procesach o uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych dla celów cywilnych.

Świadczymy również usługi doradztwa korporacyjnego dla podmiotów z branży surowców naturalnych oraz niekonwencjonalnych. Doradzamy również w kwestiach Prawa Zamówień Publicznych w kontekście przetargów na prace w branży surowców naturalnych.