Obsługa korporacyjna


Oferujemy usługi prawne w obszarze prawa spółek, w tym w szczególności w kwestiach związanych z zakładaniem i rejestracją spółek, oddziałów i przedstawicielstw. Sporządzamy dokumenty korporacyjne na potrzeby bieżącej działalności spółek, w tym dokumenty związane z organizacją i funkcjonowaniem organów spółek – zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów. Dokonujemy zmian statutów i umów spółek, doradzamy przy umarzaniu, zastawianiu i obrocie udziałami oraz akcjami, a także w ramach innych czynności podlegających przepisom prawa handlowego.

Doradzamy również przy bieżącej działalności operacyjnej spółek, m.in. w zakresie umów handlowych, umów dzierżawy i najmu nieruchomości a także w sprawach dochodzenia wierzytelności oraz szeroko pojętych sprawach cywilnych i administracyjnych.

Doradzamy przy transakcjach fuzji i przejęć. sporządzaniem umów sprzedaży udziałów i akcji.